Garantiitingimused

1. SR Project OÜ (edaspidi GrestiBed.ee) vastutab müüdud kauba lepingule vastavuse eest kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest tarbijale. Vastavalt VÕS§ 218 lg2 eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja üleandmise päevast ilmnenud mittevastavus oli juba üleandmise ajal (ehk siis eeldame, et asi oli juba ostes defektne ning võimalikud tõestamiskulud, ennekõike ekspertiis, on meie kanda). Ülejäänud 18 kuu jooksul eeldame, et asja mittevastavus on tekkinud kasutamise käigus ning tõestamiskoormus lasub Ostjal.

2. Toote garantii hõlmab ennekõike tootel ilmnenud tootmis- ja materjalivigu.

Garantii kehtib eeldusel, et:
• mööbli säilitamine, ladustamine ja paigaldamine, igapäevane hoidmine ja hooldus on teostatud vastavalt juhenditele;
• on järgitud juhendeid mööbli kaitsmise kohta niiskuse eest;
• mööblit on kasutatud normaalsetes kodu– ja elamistingimustes;
• mööblit ei ole ülekoormatud või kasutatud ebaotstarbeliselt;
• on järgitud kasutamisviisi, hoidmist-hooldamist puudutavaid ja muid kasutamisjuhendeid.

 

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
• normaalsest kulumisest ning muutustest värvuses;
• puudulikust hooldamisest;
• valest paigaldusest;
• valest kasutamisest;
• muudest välisteguritest põhjustatud vigadest.
 

3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument. Lisaks arvele on aktsepteeritav ka panga maksekorralduse väljavõte.

4. Pretensiooni esitamiseks tuleb teha kirjalik avaldus, mille võib saata e-mailile serle@grestibed.ee, milles tuleb ära märkida Ostja nimi, elukoht, tellimuse nr, tagastatav kaup, tagastamise põhjus, arvelduskonto nr. Pretensiooni menetlemise esialgne eeldatav aeg on 14 tööpäeva (selle aja jooksul võetakse kliendiga ühendust).

5. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

Lepingust taganemist on õigus nõuda kui GrestiBed.ee on ostumüügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:
• ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
• parandamine ebaõnnestub;
• müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
• kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist Ostjale. Prindi pdf dokumendina